درباره ی ما (قدیمی)

 هدف از راه اندازی این وبلاگ آشنایی بیشتر در رابطه با صنعت دام و طیور است.