کربوهیدر ات ها

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

کربوهیدرات ها به ترکیبات شیمیایی حاوی عناصر کربن،هیدروژن واکسیژن گفته می شود. نسبت هیدروژن و اکسیژن در این ترکیبات همانند این دو عنصر در آب است. بیش تر کربوهیدرات ها دارای فرمول بسته(ch2o) هستند .که nبرابر 3یا بیش تر است.

کربوهیدرات هااز تر کیبات عمده بافت های گیاهی هستند و بیش از50در صد ماده خشک علو فه را تشکیل می دهد هر چند ممکن است در بعضی دانه ها،به خصوص در دانه غلات،مقدار آن خیلی بیش تر(بیش از 80در)باشد

 

وضیفه ی اصلی کربوهیدرات ها در تغذیه طیور،تامین انرژی برای فرآینده های طبیعی حیات است.پلی ساکارید هایی مثل نشاسته،دی ساکاریدهایی مثل ساکاروز و مالتوز،منو ساکاریدهایی مثل گلوکز،فرو کتوز،مانوز و گالاکتوز و مقدار محدودی از پنتوزها قسمت زیادی از انرژی مورد نیاز طیور را تامین می کنند.

لاکتوز (قند شیر) برای مرغ ها ارزش انرژی کمتری دارد. زیرا به دلیل نداشتن آنزیم لاکتاز به هیدرولیز و هضم لاکتوز قادر نیستند

تغذیه طیور 

  • Jennylee

    Jennylee

    • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۱۴:۲۸:۱۵

    Fantastica la Lambretta. Mio padre mi ci portava da piccolo, la sua era blu e aveva il doppio sellino.La pubblicità con la Marini non l'ho vista.E non sapevo che fosse diventata cinese, la Lartmebta.Fa un po' tristezza...


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!