مبارزه با بیماری بروسلوز

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۰ دیدگاه

وش مبارزه با بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز بر اساس واکسیناسیون فراگیر ، آموزش و ترویج و رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای استوار می باشد .1-2. واکسیناسیون
واکسیناسیون فراگیر به منظور افزایش سطح ایمنی علیه بروسلوز و تداوم آن در دامهای بالغ به روش زیر انجام خواهد شد .
1-1-2- واکسیناسیون تمامی بره و بزغاله های ماده بالای 3 ماه تا یک ماه قبل از جفت گیری با واکسنF.d Rev1
2-1-2- واکسیناسیون سایر دامهای بالغ موجود در گله با واکسن F.d Rev1
3-1-2- واکسیناسیون دام های نر داشتی الزامی نبوده ولی در صورت تمایل و درخواست دامدار بلامانع می باشد .
4-1-2- برنامه واکسیناسیون به روش فوق الذکر هر ساله در جمعیت گوسفند و بز تکرار و برنامه تست و کشتار متوقف می گردد .به ادامه مراجعه کنید/

تذکرات مهم :
1. رعایت زنجیره سرد واکسن از هنگام تحویل از شرکت سازنده واکسن تا زمان تزریق به بدن دام و از طرفی توجه به تاریخ انقضای واکسن الزامی می باشد .
2. هر دز واکسنRev1 اعم ازدز کاهیده و دز کامل یک میلی لیتر بوده که در زیر پوست ناحیه پشت کتف گوسفند و بز تزریق می گردد .
3. تعداد جرم موجود در هر دز از واکسن  R.d Rev1معادل یکهزارم جزم موجود در هز دز از واکسنf.d Rev1 می باشد .
4. طریقه مصرف واکسن با توجه به نحوه دستورالعمل توصیه شده توسط سازنده واکسن ملاک عمل می باشد.
5. ثبت مشخصات دامدار با ذکر تعداد دام واکسینه و تاریخ واکسیناسیون علاوه بر درج در شناسنامه بهداشتی دام ، جهت بایگانی در شبکه های دامپزشکی شهرستانها به منظور بهره برداری بهینه الزامی است .
6. با توجه به تکرار سالانه واکسیناسیون در کل جمعیت گوسفند و بز واجد شرایط و همچنین توقف عملیات تست و کشتار در طول برنامه (مشروط به ثبت مشخصات گله های واکسینه ) تکه برداری از گوش دام ها ضرورت ندارد .
7. 2 تا 3 هفته بعد از واکسیناسیونF.d Rev1 و R.dRev1، بیش از 90% دام ها در آزمایش رزبنگال بایستی واکنش مثبت نشان دهند .
8. تکان دادن مداوم شیشه حاوی واکسن آماده تزریق از هنگام شروع بکار تا پایان کار واکسیناسیون به منظور دریافت دز واحد واکسن در هر رأس دام ، توسط واکسیناتور الزامی است .
9. نحوه مبارزه با بروسلوز در کانونهائی که از طرف مرکز بهداشت شهرستانها اعلام می گردد بر اساس واکسیناسیون فراگیر کل جمعیت گوسفند و بز واجد شرایط منطقه اعم از نابالغ و بالغ با واکسن هایF.d Rev1 وR.dRev1 استوار می باشد .
10. در صورت درخواست کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سایر مراکز معتبر که در امر خرید و فروش دام فعالیت دارند مبنی بر دریافت گواهی سلامت دام از لحاظ بروسلوز صدور تأییدیه مبنی بر تحت پوشش بودن گله مزبور و گواهی انجام واکسیناسیون بروسلوز در کل جمعیت گوسفند و بز مورد نظر جهت پاسخ به درخواست آنها کفایت می نماید .
11. روش شناسائی دام مبتلا در جمعیت گوسفند و بز از طریق کشت میکربی جنین سقط شده ، شیر و ترشحات رحمی امکان پذیر می باشد .
12. تشخیص دام مبتلا از طریق کشت میکربی محدود به موارد انفرادی بوده و با مشاهده سقط جنین در گله نیازی به نمونه برداری جهت کشت میکربی در حجم وسیع نمی باشد .
13. بامسجل شدن آلودگی دام به هر روش و در هر زمان از اجرای برنامه ، کشتار دام آلوده الزامی بوده و طبق روال غرامت به آنها تعلق می گیرد .
14. انجام هر گونه واکسیناسیون همزمان با واکسنR.dRev1 ممنوع بوده و رعایت حداقل 30 روز فاصله بین واکسیناسیونR.dRev1 با واکسن آبله الزامی است . همچنین قبل از واکسیناسیون سلامت ظاهری دام را در نظر داشته و از واکسیناسیون دام های بیماری و تب دار خودداری گردد .
15. باتوجه به اینکه در گله های مشکل دار (آن دسته از جمعیت گوسفند و بز آبستن که عوامل ایجاد کننده ، سقط در بدن آنها بشکل نهفته یا فعال حضور دارد ) واکسنRev1 می توانند بعنوان عامل مستعد کننده در وقوع سقط جنین دخالت نماید . به منظور اجتناب از ایجاد هرگونه زمینه سازی مستعد در رخداد سقط جنین ، بهتر است واکسیناسیون دام های بالغ در پایان فصل زایش تا یک ماه قبل از جفت گیری انجام پذیرد و از واکسیناسیون دام های آبستن بویژه دام های آبستن 2 تا 4 ماهه خودداری گردد . هر چند که استفاده از واکسنR.d Rev1  در مراحل آبستنی نیز مخاطره چندانی ندارد . لذا در صورت تمایل و درخواست دامدار واکسیناسیون در تمام مراحل آبستنی توسط واکسنR.d Rev1  بلامانع می باشد .

2-2- آموزش و ترویج
آموزش و ترویج دامداران در ارتباط با چگونگی برخورد با دام های سقط نموده ، جنین های سقط شده ، مراقبت های بهداشتی موقع زایمان و عدم مصرف شیرخام ، در قطع سریعتر سیکل بیماری در دام و کاهش قابل ملاحظه تعداد مبتلایان انسانی به بیمار تب مالت بسیار مؤثر می باشد . همچنین آموزش واکسیناتورها و نظارت مداوم بر کارها آناه توسط مسئولین دامپزشکی استان الزامی می باشد .

3-2. رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای
ضدعفونی جایگاه و محتویات سقطی و زایمانی بوسیله فرمالین و شعله دادن همراه با قرنطینه دام های سقط کرده بمدت یک تا دو هفته و همچنین جداسازی دامهای زایمان نموده از گله بمدت حداقل 3 روز به منظور کاهش یا حذف اجرام بیماریزای موجود در محیط دامداری حائز اهمیت میباشد .

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!