نمونه طرح توجیحی بره 10000 راسی

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۰ دیدگاه

خلاصه طرح:
ظرفیت اسمی تولیدات: 10000 راس در دوره
نوع تولیدات: گوسفند زنده
تعداد شاغلین: 150 نفر
سرمایه گذاری کل طرح: 20910.00 میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت: 19152.3 میلیون ریال
سرمایه در گردش: 1757.8 میلیون ریال برای مشاهده کامل طرح توجیهی به ادامه بروید/


درآمد سالیانه: 24540 میلیون ریال
سود ویژه: 6675.7 میلیون ریال
مشخصات سرمایه گذاری طرح:
2
0.000001
قیمت واحد قیمت کل
(ریال) ( ری ال )
4500000000 10000
0.000001
مساحت هزینه واحد هزینه کل
(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)
1 خاکبرداری 1030 500000 20500
2 حصارکشی 1130 1500000 7500
3 فضای سبز ، خیابان کشی 300 2000000 1500
2450 - -
0.000001
مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه کل
(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)
1 ساختمان دامداری 2400 3000000 8000
2 بهاربند 1600 1000000 16000
3 انبار کنستانتره 600 4000000 1500
4 ساختمان نگهبان و سرایدار 40 1000000 40
5 ساختمان اداری و سرویس ها 60 1200000 50
6 سیلوی غتی سازی 720 12000000 600
7 حمام ضد کنه 12 1000000 12
8 ساختمانهای تاسیساتی 12 800000 15
5444 - 26217
ردیف شرح
متراژ زمین
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح
-1-1 زمین محل اجرای طرح:
450000
ردیف شرح
-2-1 محوطه سازی:
جمع
-3-1 ساختمانها:
جمع
هزینه کل
(میلیون ریال)
2 سیستم اطفای حریق 50
3 منبع آب منبع 20000 لیتری 180
4 منبع سوخت منبع 9000 لیتری 80
6 موتور پمپ ومتعلقات 150
7 تاسیسات گرمایش و سرمایش 300
8 سیستم تهویه 100
9 حفر و تجهیز چاه یک حلقه 400
1460
-4-1 تأسیسات و تجهیزات:
200
مشخصات فنی
جمع
ردیف شرح
1 برق رسانی(حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و کابل
کشی و سیم کشی های مربوطه)
0.000001
هزینه واحد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 موتور سم پاش 40 8000000 5
2 تراکتور 375 75000000
3 تریلی 60 12000000
4 فرغون 7.5 250000 30
5 شعله افکن 15 3000000
6 ماشین پشم چینی 10 2000000
7 علف خرد کنی 30 3000000
8 سایر - - 50
587.5 - -
-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
تعداد
جمع
ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
5
5
5
5
10
قیمت واهد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 وانت نیسان 900 90000000 10
900 - -
هزینه کل
(میلیون ریال)
60 1
35 2
75 3
170
هزینه کل
(میلیون ریال)
125 1
100 2
7 3
232
-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:
ردیف شرح
تهیه طرح و نقشه های مربوطه
اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها
حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی
جمع
-7-1 تجهیزات اداری و کارگاهی:
ردیف شرح
لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)
لوازم آشپزخانه
ابزار آلات دامداری
جمع
-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:
تعداد
جمع
ردیف شرح
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 زمین 2500
2 محوطه سازی و ساختمانها 9010
3 تاسیسات و تجهیزات 2920
4 وسایط نقلیه 1800
5 ماشین آلات و تجهیزات 1175
6 تجهیزات اداری و کارگاهی 340
7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 887.3
8 هزینه های قبل از بهره برداری 520
جمع 19152.3
ردیف شرح
هزینه های ثابت طرح
9.2
هزینه کل
ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)
1 دام(دو دوره) 20000 راس 4000 200
2 دارو و درمان 20000 عدد 200 10
3 یونجه خشک 1000 تن 1100 1100
4 کاه غنی شده 300 تن 195 650
5 کاه سفید 300 تن 200 500
6 سبوس گندم 400 تن 60 1000
7 جو 1000 تن 1100 1100
8 تفاله خشک چغندر 400 تن 360 900
9 مکمل 50 تن 200 4000
جمع 7415
-2 هزینه های جاری طرح:
ردیف شرح
-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:
مصرف سالیانه واحد هزینه واحد
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
(ریال) (میلیون ریال)
1 مدیر طرح 48 4000000 1
2 کارمند مالی و اداری 24 2000000 1
24 - 2
16.8
40.8
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
(ریال) (میلیون ریال)
1 تکنسین دامپزشکی 180 3000000 5
2 سرکارگر 150 2500000 5
3 کارگر 960 2000000 40
4 راننده 240 2000000 10
5 نگهبان و انباردار 120 2000000 5
1650 - 65
1155
2805
3009
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع کل
جمع
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی
-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:
تعداد
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع کل
جمع
ردیف شرح
-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد
هزینه واحد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 برق کیلو وات ساعت 25 2000 125000
2 بنزین لیتر 64 8000 80000
3 گازوئیل لیتر 41.25 1650 250000
130.25 - -
ارزش دارایی
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 محوطه سازی و ساختمانها 180.2 2 901 10 9010
2 تاسیسات و تجهیزات 146 5 350.4 12 2920
3 وسایط نقلیه 180 10 360 20 1800
4 ماشین آلات و تجهیزات 58.8 5 117.5 10 1175
5 تجهیزات اداری و کارگاهی 34 10 68 20 340
599 - جمع - 1796.9
ردیف شرح استهلاک
-4-2 هزینه سوخت و انرژی:
واحد
جمع
ردیف شرح مصرف سالیانه
-5-2 استهلاک و تعمیر و نگهداری:
تعمیر و نگهداری
هزینه
(میلیون ریال)
1 مواد اولیه و بسته بندی 7415.0
2 حقوق و دستمزد 6018
3 سوخت و انرژی 130.3
4 تعمیر و نگهداری 599
5 استهلاک 1796.9
708.1 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4
16667.2
هنیزه
(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه و بسته بندی 7415 100 0.00 0
2 حقوق و دستمزد کارکنان 18054 30 42126 70
3 سوخت و انرژی 104.2 80 26.1 20
4 تعمیر و نگهداری 479.2 80 119.8 20
5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 245.4 100 0.00 0
6 بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 38.3 100
7 پیش بینی نشده 460.3 65 247.8 35
8 استهلاک 0 0 1796.9 100 1796.9
10509.4 - 6441.5 - 16950.9
هزینه ثابت هزینه متغیر
-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:
جمع
ردیف شرح
جدول هزینه های جاری طرح
جمع
ردیف شرح
7415.0
6018
130.3
599
245.4
38.3
708.1
هزینه کل
(هزار ریال)
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 1235.8
1757.8
جمع
(میلیون ریال)
1 سرمایه گذاری ثابت 18632.3
2 هزینه های قبل از بهره برداری 520.0
3 سرمایه درگردش 1757.8
20910.0
522
جدول سرمایه گذاری:
جمع
ردیف هزینه های طرح
سرمایه در گردش:
جمع
ردیف شرح
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد
اولیه و بسته بندی)
میزان تولید ارزش واحد ارزش کل
(تن) (هزار ریال) (میلیون ریال)
1 گوشت زنده 24000 200000 1200
2 کود 300 2500 1200
3 پشم 240 80000 30
24540 - 1230
جدول فروش :
جمع
ردیف شرح
کل درآمد فروش =
هزینه ثابت
سود ناویژه :
میلیون ریال 7589.1 سود ناویژه = - فروش سالیانه
محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
408
245.4
7589.1
- حقوق و دستمزد پرسنل اداری
- هزینه های اداری و فروش
1-
هزینه متغیر
فروش کل
کسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:
هزینه های تولید سالیانه
= میلیون ریال 11266.4
= قیمت تمام شده واحد محصول
100× = درصد % 45.9
= جمع هزینه های سالیانه تولید
ظرفیت سالیانه تولید
3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید:
4 - قیمت فروش کالا :
ریال
هزینه ثابت تولید
16950914.5
24540 میلیون ریال
محاسبه نقطه سر به سر :
هزینه متغیر تولید- فروش
میزان فروش در نقطه سر به سر :
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال 16395.8
میلیون ریال 14338.9
ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش کل)
درصد % 66.8
ارزش افزوده خالص
فروش کل
ارزش افزوده ناخالص
ارزش افزوده ناخالص :
58.4%
ارزش افزوده خالص =( استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)
= ارزش افزوده ناخالص به فروش
= ارزش افزوده خالص به فروش
=
فروش کل
درصد =
سرمایه گذاری ثابت
دوره بازگشت سرمایه :
سال 2.8 = سرمایه گذاری ثابت طرح
سود ویژه قبل از کسر مالیات
- سود ویژه قبل از کسر مالیات 667.57
نرخ بازدهی سرمایه :
درصد % 35.8 = سود ویژه قبل از کسر مالیات
سود عملیاتی : 693.57
کسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:
- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 26.00

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!