آویشن در غذای مرغ

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

نتایج تحقیق پژوهشگران علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس نشان داد: افزودن آویشن به جیره غذایی مرغ های تخم گذار باعث کاهش سطح کلسترول زرده تخم مرغ می شود، همچنین آویشن به دلیل داشتن رنگدانه، موجب افزایش معنی دار رنگ زرده تخم مرغ ها شد.
طهماسبی، کارشناس ارشد علوم دامی و مجری این طرح تحقیقاتی که آن را با راهنمایی دکتر فرید شریعتمداری و مشاوره دکتر محمد امیر کریمی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام داده، در این خصوص گفت: به منظور بررسی اثر عصاره گیاه دارویی آویشن باغی و ویتامین e بر عملکرد و پاسخ ایمنی، کیفیت تخم مرغ، میزان کلسترول(خون و زرده) و نیز ماندگاری تخم مرغ مرغ های تخم گذار در شرایط استرس حرارتی، آزمایشی به مدت شش هفته با استفاده از 108 قطعه مرغ تخمگذار انجام شد.
وی افزود: در این طرح تحقیقاتی فاکتور های مورد آزمایش شامل دما(خنک و گرم)، چربی (اشباع و غیراشباع به میزان 5 درصد در جیره پایه) و افزودنی ها(گروه کنترل: ویتامین(e (ppm200 و عصاره آویشن باغی که برای سالن خنک یک درصد و برای سالن گرم 0.6 درصد به صورت محلول در آب آشامیدنی استفاده شد) بود. خصوصیات کیفی تخم مرغ (شامل وزن زرده، رنگ زرده، واحدها، وزن پوسته، مقاومت پوسته و ضخامت پوسته) به صورت تازه در هفته پنجم آزمایش و به صورت نگهداری شده به مدت یک ماه در دماهای متفاوت (4 و 27-23 درجه سلسیوس) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
طهماسبی در تشریح یافته های این پژوهش گفت: نتایج آزمایش نشان داد که تغذیه با آویشن به طور معنی داری میزان تولید مالون دی آلدهید در زرده تخم مرغ را کاهش داده است. استرس حرارتی بر میزان خوراک مصرفی، وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ اثر معنی دار داشت، اما اثر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی و درصد تولید نداشت. افزایش دمای محیط نگهداری با افزایش ترشح کورتیکوسترون ها و ایجاد آلکالوز تنفسی در مرغ ها موجب کاهش خصوصیات کیفی تخم مرغ شد.
وی در پایان افزود: تیمار آویشن به دلیل داشتن رنگدانه، موجب افزایش معنی دار رنگ زرده تخم مرغ های تازه شد. سطوح کلسترول سرم خون و زرده تخم مرغ بطور معنی داری با افزودن آویشن به جیره کاهش یافت. مصرف چربی اشباع در مرغ های تخم گذار نیز به طور معنی داری کلسترول زرده را افزایش داد.

 • ناشناس از فیض آباد

  ناشناس از فیض آباد

  • ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ - ۰۸:۴۴:۲۸

  اقای مولوی این همان کتیل اوتوی خودمونه بابا جالب دیا خوشم امد

  پاسخ مدیر (alireza8261584 ):   با تشکر از هم روستایی عزیز خواهشا از این پس اسمتو هم بنویس
  بله آویشن همان کتیلی اوتو در زبان ترکی خودمان است

  (علیرضا مولوی مدیریت دام و طیور فامنین)

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!