آموزش نوشتن طرح توجیهی

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۵ دیدگاه


نحوه نگارش طرح توجیهی
عنوان طرح :
..........................................................................................................
مدت زمان اجرای طرح :
..........................................................................................................
مبلغ هزینه طرح :
..........................................................................................................
محل اجرای طرح :
..........................................................................................................

نام و نام خانوادگی طراح :
..........................................................................................................
تاریخ :
..........................................................................................................
نشانی :
..........................................................................................................
شماره تلفن :
..........................................................................................................
1-    بخش معرفی
برای مشاهده متن کامل بر روی بیشتر بخوانید کلیک کنید  نظر فراموش نشود


نحوه نگارش طرح توجیهی
عنوان طرح :
..........................................................................................................
مدت زمان اجرای طرح :
..........................................................................................................
مبلغ هزینه طرح :
..........................................................................................................
محل اجرای طرح :
..........................................................................................................

نام و نام خانوادگی طراح :
..........................................................................................................
تاریخ :
..........................................................................................................
نشانی :
..........................................................................................................
شماره تلفن :
..........................................................................................................
1-    بخش معرفی

الف ) نام و نشان متقاضیان :
حقیقی :
ردیف    نام و نام خانوادگی    نوع پست / سمت    تحصیلات    تجربه
               

حقوقی :
نام شرکت    نوع شرکت    تعداد و نوع سهام    شماره ثبت    محل ثبت    تاریخ ثبت
                   


نام و مشخصات سهامداران عمده :
ردیف    نام و نام خانوادگی    سمت    درصد سهام    تعداد سهام    مبلغ سهام
                   

ب) مشخصات محل اجرای طرح :
* استان :
..........................................................................................................

* شهرستان :
..........................................................................................................

* بخش :
..........................................................................................................

* ابعاد و مساحت :
..........................................................................................................

* نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :
.........................................................................................َ.................

* فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی ، نوع راه و جاده مربوطه :
..........................................................................................................

* امکانات تامین مواد و لوازم در محل :
..........................................................................................................

* امکانات تامین نیروی کار ماهر در منطقه :
..........................................................................................................

* ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار :
..........................................................................................................
ج) عنوان محصول یا محصولات ( کالا / خدمات ) و ظرفیت تولید :
ردیف    نام محصول    ظرفیت تولید سالانه    واحد    قیمت فروش کنونی هر واحد در بازار
               


د) میزان سرمایه گذاری :
سرمایه کل    آورده کارآفرین    آورده سهامداران    تسهیلات
           

و ) میزان اشتغال زایی طرح ( پیش بینی ) :
..........................................................................................................


ه ) اعلام محرمانه بودن طرح ( در صورت لزوم ) :
..........................................................................................................


2-    خلاصه مدیریتی / اجرایی :
زمینه اصلی موضوع کسب و کار خود را توصیف کنید . ماموریت و اهداف اصلی شرکت شما چیست ؟ فرصت های موجود در این کسب و کار و راهبردهای دستیابی به آنها کدامند ؟ بازار هدف خود را بطور خلاصه تشریح نمایید .
موقعیت و جایگاه شما در آینده این کسب و کار و در میان رقبا چگونه خواهد بود ؟ تیم کاری خود را معرفی نمایید . نوع کسب و کار ( تولیدی ، خدماتی ، تجاری و ... ) خود را مشخص نمایید . نوع مالکیت حقوقی آن را مشخص نمایید . سرمایه مورد نیاز کسب و کار خود را از چه منابعی تامین می کنید ؟ اطلاعات مالی مهم از وضعیت گذشته و برنامه ریزی برای آینده از قبیل درآمد ، سود خالص ، داراییها و تعداد و نوع سهام را مشخص نمایید .
..........................................................................................................


ارائه نمونه در کلاس : ...............................................


3-    تجزیه و تحلیل صنعت :

الف ) تجزیه و تحلیل محیطی :
* محیط کسب و کار :
آیا خدمات لازم بمنظور پشتیبانی عملیات تولید در منطقه وجود دارد ؟ ( دفاتر حقوقی ، عرضه کنندگان مواد مصرفی و ... ) . آیا خدمات و زیر بنای مناسب برای کارکنان و خانواده های آنها وجود دارد ؟ ( محل اسکان ، فروشگاه ، مدرسه ، بیمارستان و ... ) چه روشهای حمل و نقلی در دسترس است ؟ آیا محل استقرار کسب و کار شما از نظر ضوابط زیست محیطی و اصول ایمنی مناسب است ؟
..........................................................................................................

* فرهنگ ( اعتقادات مذهبی ، فرهنگ مصرف ، آداب و رسوم ) :
آیا با فرهنگ ( ارزش ها ، باورها ، اعتقادات مذهبی ، فرهنگ مصرف و ... ) منطقه ای که کسب و کار شما در آن قرار دارد آشنایی دارید ؟ آیا فرهنگ منطقه ، کالاهای تولید شده / خدمات ارائه شئه شما را می پذیرد ؟ آیا فرهنگ منطقه مانع ایجاد ، توسعه و ترویج بخشهایی از کسب و کار شما می شود ؟ بررسی نمایید .
آیا می توانید بدون درنظر گرفتن موانع فرهنگی موجود ، کسب و کار خود را راه اندازی نمایید ؟
..........................................................................................................

* اقتصاد :
در راه اندازی کسب و کار خود تا چه حد به عواملی از قبیل علاقمندی مشتریان ، سطح درآمد آنها و نحوه دسترسی شان به محصولات توجه کرده اید ؟ آیا توان خرید مشتریان خود را در نظر گرفته اید ؟ آیا محصولات شما با توان خرید مشتریانتان متناسب می باشد ؟ تاثیر تغییرات اقتصادی مانند توان خرید ، مالیت ، نرخ ارز و ... را در کسب و کار خود مشخص نمایید .
..........................................................................................................

* تغییرات جمعیتی :
تغییرات جمعیتی مانند اندازه جمعیت ، توزیع ، ترکیب ، اشتغال ، سطح درآمد ، سطح تحصیلات آحاد جمعیتی چه تاثیری بر کسب و کار شما دارد ؟ آیا تاثیر چالش های جمعیتی ایران مانند تراکم زیاد جمعیت در سنین جوتنی ، مهاجرت و اشتغال را بررسی نموده اید ؟ تغییرات جمعیتی چه فرصتها و مخاطراتی را برای کسب و کار شما بهمراه خواهد داشت ؟
..........................................................................................................

ب ) تجزیه و تحلیل بازار :
* اندازه بازار و نرخ رشد :
اندازه بازار و نرخ رشد بازار را مشخص نمایید . تخمین ها و برآوردهای رشد را با استفاده از عواملی همچون روند صنعت ، تاثیر فناوری های جدید ، روند های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاستهای دولت و نیازهای مشتریان انجام دهید .
..........................................................................................................


* بررسی روندهای بازار :
بازار محصولات خود را بررسی نمایید . آیا این بازار در حال رشد است یا رو به تغییرات می رود ؟ آیا بازار شما پتانسیل رشد و توسعه را دارد ؟ شاخصهای فناوری موثر بر بازار کدامند ؟ عوامل فصلی موثر در بازار کدامند ؟ قوانین و مقررات موثر بر بازار کدامند ؟
..........................................................................................................

* ساختار بازار :
نوع بازار محصولات خود را ( انحصاری ، رقابتی ، بین المللی و ... ) مشخص نمایید . فعالان موجود در بازار  ( واحدهای صنعتی ، وارد کنندگان ، تولید کنندگان ) را شناسایی نمایید . عوامل کلیدی موفقیت در بازار کدامند ؟ آیا تجزیه و تحلیل SWOT را برای ورود به بازار انجام داده اید ؟ بازار را به مصرف کنندگان اصلی و جزئی تقسیم بندی نمایید ؟
..........................................................................................................
( ذکر یک نمونه در خصوص آنالیز SWOT )

* بررسی رقبا :
رقبای مستقیم و غیر مستقیم شما چه کسانی هستند ؟ تهدیدات احتمالی را که ممکن است از جانب آنها به شما برسد کدامند ؟ برتری ها و کاستیهای رقبای شما در زمینه هایی مانند مدیریت ، شبکه توزیع ، منابع مالی ، مزایای قیمت و مواردی از این قبیل چیست ؟ وضعیت رقبای خود را در آینده مشخص نمایید . آیا می توانید بازار رقبای خود را تصاحب کنید ؟ در مورد نحوه انجام این کار توضیح دهید . تولید کنندگان فعلی ، ظرفیت تولید آنها ، محل استقرار ، طرحهای توسعه ، تکنولوژیهای مورد استفاده ، سال تاسیس و بهره برداری آنها را بررسی نمایید .
..........................................................................................................* تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا :
میزان واردات محصول را به تفکیک اقلام و طی سالهای گذشته بررسی نمایید . عرضه کنندگان را بر حسب پارامترهایی مناسب ( ظرفیت تولید ، حجم فروش ، نوع محصول ، کیفیت محصول ، فاصله جغرافیایی ، نوع تولید ، میزان تبلیغات و ... ) تقسیم بندی کنید . عرضه را برحسب طرح های در دست اجرا ، پیش بینی زمان بهره برداری ، ظرفیت هر کدامو مواردی از این قبیل پیش بینی نمایید . روند تقاضا را در گذشته بررسی و تحلیل نمایید . میزان تقاضا را پیش بینی کنید .
..........................................................................................................

* بررسی فرصت واردات و صادرات محصول :
میزان واردات و قیمت متوسط محصول وارداتی و نام محصول داخلی را در صورتی که در کشور موجود باشد ( در 5 سال گذشته ) مشخص نمایید .
نام محصول    واحد اندازه گیری    سال ... 138    سال ... 138    سال ... 138
        مقدار واردات    قیمت واحد واردات    قیمت واحد تولید داخل    مقدار واردات    قیمت واحد واردات    قیمت واحد تولید داخل    مقدار واردات    قیمت واحد واردات    قیمت واحد تولید داخل
                                       

آیا به بازار جهانی و صادرات فکر می کنید ؟ برنامه شما برای ورود به بازار جهانی   چیست ؟
..........................................................................................................* بررسی قیمت :
آیا قیمت محصولات ، با ارزش مورد انتظار مشتری یکسان است ؟ قیمت محصولات خود را با توجه به مواردی از قبیل کیفیت ، محل و منطقه کسب و کار و ... در سالهای گذشته مقایسه و تحلیل کنید . روند تغییرات قیمت محصول را بررسی و تحلیل نمایید .
..........................................................................................................

ج ) تجزیه و تحلیل فنی :
* رویه های تولید ( وضع موجود ) :
رویه های تولید خود را مشخص نمایید . آیا شرکت / سازمان شما با رویه های برتر موجود در صنعت آشنایی دارد ؟ رقبای شما از چه روشهایی برای تولید محصولات خود استفاده می نمایند ؟ آیا روشهای موجود برای تولید محصولات شما مناسب می باشند ؟ آیا شرکت / سازمان شما روش یا روشهای تولید منحصر به فرد و رقابتی برای تولید محصولات خود دارد ؟
..........................................................................................................

* تکنولوژی تولید :
آیا تکنولوژی مورد نیاز شما در دسترس است ؟ آیا هزینه تهیه آن بالاست ؟ آیابرنامه مشخصی برای تهیه تکنولوژی مورد نیاز خود دارید ؟ مشخصات تکنولوژی مورد نظر شما ( داخلی / خارجی ، ظرفیت ، تامین قطعات و مواد اولیه ) چیست ؟ عمر تکنولوژی فعلی خود را چگونه پیش بینی می کنید ؟ عمر آن در مقایسه با تکنولوژی های موجود چگونه است ؟ فرآیند تولید محصول خود را در این تکنولوژی شرح دهید . آیا می توان تکنولوژی دیگری را براحتی جایگزین تکنولوژی موجود کرد ؟ دانش فنی و پتانسیل نیروی انسانی موجود را در بکار گیری تکنولوژی مورد نظر خود بررسی نمایید .
..........................................................................................................


4– دورنمای شرکت / شرح کسب و کار :
* معرفی شرکت :
مالکیت کسب و کار شما به چه صورتی است ؟ ( شخصی ، مشارکتی ، ... ) نوع کسب و کار شما ( تولیدی ، خدماتی و ... ) چیست ؟ تولیدات یا خدمات شما چیست ؟
..........................................................................................................


* سرمایه گذاران و سهامدارن اصلی :
سرمایه گذاران و سهامداران اصلی در کسب و کار شما چه کسانی هستند ؟
..........................................................................................................

* دیدگاه / چشم انداز :
وضعیت و موقعیت شرکت / سازمان خود را در محیط آینده به چه صورتی می بینید ؟ در موقعیت مورد انتظار خود و آن چیزی که شرکت / سازمان شما در آینده می خواهد به آن برسد ، توضیح دهید .
..........................................................................................................

* ماموریت :
شرکت / سازمان شما به چه نیازی پاسخ می دهد ؟ به چه روشی به نیازهای مشتریان پاسخ می دهید ؟ چه چیزی شما را منحصر به فرد یا متمایز می سازد ؟
..........................................................................................................


* اهداف اصلی :
کسب و کار شما برای کسب موفقیت به چه اهدافی باید برسد ؟ تعریف موفقیت در کسب و کار شما چیست ؟ ( اهداف SMART باشد )
..........................................................................................................

* راهبردها یا استراتژی ها ( تولید / فروش / خدمات ) :
کسب و کار شما چگونه راه اندازی و اداره خواهد شد ؟ کسب و کار شما چگونه رشد خواهد کرد ، راهبردهای دسترسی به اهداف اصلی چیست ؟
..........................................................................................................


* برنامه ها :
برنامه های خود را ربای تحقق راهبرد شرکت / سازمان شرح دهید :
..........................................................................................................

5- معرفی محصولات ( کالا / خدمات ) :
* معرفی محصول :
نام محصولات خود را ذکر نمایید . محصولات شما محصولات شما چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند ؟ موارد مصرف محصولات شما چیست ؟ برای معرفی محصولات خود به مشتریان از چه روشهایی استفاده می کنید ؟ سابقه تولید یا ارائه محصول / خدمت را در داخل و خارج کشور بررسی کنید ؟
..........................................................................................................

* مزیت های رقابتی محصولات :
خصوصیات و ویژگیهای بارز و نوآورانه محصولات قابل ارائه شما چیست ؟ محصولات سازمان شما نسبت به محصولات مشابه چه برتری ها و یا کاستی هایی دراند ؟ برای کسب مزیت رقابتی در تولید کالاها یا ارائه خدمات چه تدبیری اندیشیده اید ؟ ( قیمت پایین ، کیفیت محصول ، انحصار محصول ) برای کسب شایستگی محوری در تولید محصولات یا ارائه خدمات چه تدبیری اندیشیده اید ؟
..........................................................................................................
* معرفی آمیخته بازاریابی محصولات :
آیا برای تولید کالا یا ارائه خدماتی جدید به مشتریان برنامه ای دارید ؟ برای توزیع کالاها یا ارائه خدمات خود چه شیوه هایی را بکار می گیرید ؟ آیا برنامه ای برای تبلیغ محصولات خود دارید ؟ برای تبلیغ محصولات خود از چه روشها و کانالهایی استفاده می کنید ؟ قیمت محصولات خود را به چه شیوه ای تعیین می کنید ؟
..........................................................................................................

6- برنامه عملیاتی و تولید :
* فناوری و روش تولید مناسب :
تکنولوژی مورد نیاز برای تولید محصول خود را مشخص نمایید . روش تولید خود را شرح دهید . آیا تکنولوژی و روش تولیدی را که برگزیده اید با توان مالی ، شرایط محیطی ، تغییرات آینده تکنولوژی ، سیاست های دولت ، محیط زیست و شرایط اقتصادی مطابقت دارد ؟ آیا درجه وابستگی تکنولوژی مورد نیاز خود را به منابع خارجی در نظر گرفته اید ؟
..........................................................................................................

* مراحل و فرآیند تولید :
فرآیند تولید خود را بر اساس روش تولید مورد نظر خود ، شرح دهید .
مراحل تولید و ساخت محصولات و جریان ورود مواد اولیه اصلی تا مرحله بسته بندی محصولات تشریح نمایید . در مورد عواملی مانند نیروی انسانی ، مواد اولیه و تکنولوژی در دسترس که بر فرآیند تولید شما تاثیر گذارند ، توضیح دهید .
..........................................................................................................
* نمودار فرآیند تولید :
فرآیند تولید محصولات خود را در قالب نمودار یا جدول ( همراه با نام دستگاه ، مواد اولیه مورد استفاده ، نیروی انسانی مورد نیاز ف زمان هر مرحله از تولید و ... ) رسم نمایید .
..........................................................................................................

* برآورد منابع تولید و مورد نیاز برای یکسال :
در جدول زیر پس از فهرست کردن منابع ، مقدار لازم برای هر محصول را در جدول بنویسید .
منابع تولید                          عنوان محصول                            
مواد اولیه مستقیم   
مواد اولیه غیر مستقیم   
نیروی کار مستقیم   
نیروی کار غیر مستقیم   
خدمات فنی   
ساختمان    
ماشین آلات   
تاسیسات   
وسایط نقلیه   
امکانات ارتباطی   
انرژی   
سایر موارد   
* روش و محل تامین منابع تولید :
            روش و محل تامین
منابع تولید    تامین از    خرید و تملک / اجاره    سایر اطلاعات
    داخل    خارج       
               

* مواد اولیه و بسته بندی :
مواد اولیه مورد استفاده شما در تولید چه مشخصات و ویژگیهایی دارند ؟ نحوه تحویل مواد اولیه به چه صورتی است ؟ میزان دسترسی به مواد اولیه به چه میزان است ؟ نحوه انبار شدن مواد اولیه و مواد بسته بندی به چه صورت است ؟
..........................................................................................................

* برآورد نیروی انسانی مورد نیاز :
هر یک از بخشهای عملیاتی و تولیدی شرکت / سازمان به چند نفر پرسنل نیاز دارد ؟ مهارت و تحصیلات باید در چه سطحی باشد ؟ هزینه های پرسنل به تفکیک گروههای کاری چقدر است ؟


ردیف    عنوان پست سازمانی    تخصص یا تحصیلات    تعداد نفر    متوسط حقوق و مزایای ماهیانه     متوسط حقوق و مزایای پرداختی سالیانه
                   

* پلان چیدمان پرسنل را در کنار ماشین آلات رسم نمایید :

* برنامه کنترل کیفیت :
کیفیت محصول خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه روشهایی را برای کنترل کیفی محصول خود در نظر می گیرید ؟ مراحلی را که برای کنترل کیفیت محصول خود طی خواهید کرد ، توضیح دهید . آیا استانداردهای کیفیت جهانی را در تولید محصول خود در نظر میگیرید ؟
..........................................................................................................

* برآورد فضای موردنیاز طرح :
به چه میزان فضا برای بخشهای تولید و عملیات نیاز دارید ؟ فضای مورد نیاز برای بخش های اداری ، رفاهی ، کارگری و ... را مشخص نمایید .
..........................................................................................................
* برآورد امکانات و تاسیسات مورد نیاز طرح :

زمین
ردیف    متراژ مورد نیاز    نوع کاربری    بهای هر متر مربع    بهای کل

               
جمع کل               
تسطیح و محوطه سازی
شرح عملیات    متراژ مورد نیاز    قیمت هر متر یا متر مربع    قیمت کل
تسطیح و خاک برداری           
دیوار کشی           
خیابان کشی           
جدول بندی           
فضای سبز           
پارکینگ           
روشنایی محوطه           
جمع           ساختمانها
ردیف    نوع ساختمان    تعداد    متراژ    نوع سازه اصلی    هزینه هر متر مربع    هزینه کل    ملاحظات
1    ساختمان تولیدی                       
2    ساختمان اداری                       
3    ساختمان رفاهی                       
4    انبار مواد اولیه و قطعات یدکی                       
5    انبار کالای ساخته شده                       
6    ساختمان پست برق                       
7    ساختمان نگهبانی                       
8    ساختمان مسکونی                       
9    سایر ...                       
جمع کل                       


ابزار آلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
ردیف    اقلام موردنیاز    تعداد    هزینه واحد     هزینه کل
               
تاسیسات
ردیف    شرح تاسیسات    تعداد / مقدار ( واحد )    هزینه یک واحد    هزینه کل    هزینه حمل و نصب    جمع کل    ملاحظات
    حق انشعاب برق                       
    ترانسفورماتور                       
    کابل کشی                       
    تابلوها                       
    سایر تجهیزات برق رسانی                       
    سیستم تهویه                       
    ژنراتور                       
    حق انشعاب آب                       
    حفر چاه و تجهیزات لازم                       
    احداث منبع هوایی                       
    دستگاه تصفیه و مخزن ها                       
    تانکر ها                       
    کمپرسور ها                       
    دیگ های بخار                       
    سیستم فاضلاب                       
    سیستم اطفای حریق                       
    سایر                       
جمع کل                       

ماشین آلات و تجهیزات
ردیف    نام ماشین آلات و تجهیزات    مشخصات فنی    ظرفیت و قدرت    شرکت / کشور سازنده    تعداد    قیمت هر واحد    قیمت کل
                        ریالی     ارزی   
                               
جمع کل   

وسایط نقلیه
ردیف    نام وسایط نقلیه    مشخصات فنی    کشور سازنده    تعداد    قیمت      ( ارزی )    هزینه های داخلی ( ریالی )    قیمت کل

                           
جمع               

اداری و کارگاهی
ردیف    شرح وسایل    تعداد    مشخصات فنی    قیمت یک واحد    قیمت کل    هزینه حمل و نصب    جمع کل
                           
جمع کل   


مواد اولیه و بسته بندی
ردیف    نام مواد اولیه    مشخصات فنی    محل تامین    مصرف سالانه    واحد    قیمت واحد    قیمت کل
            داخل    خارج               
                            ریالی    ارزی   
                                   
جمع کل   

حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم
ردیف    عنوان شغل    محل خدمت    تعداد    حقوق و مزایای ماهانه    حقوق و مزایای سالانه    توضیحات
                       
جمع کل       

آب و برق و سوخت
ردیف    شرح    واحد    ظرفیت مورد انتظار    مصرف سالیانه    هزینه هر واحد    هزینه کل    ملاحظات
1    برق مصرفی                       
2    آب مصرفی                       
3    گاز                       
4    گازوئیل                       
5    بنزین                       
6    نفت                       
جمع کل                       


تعمیرات و نگهداری
ردیف    شرح    درصد ( درصد از قیمت کل ابنیه ، تجهیزات و لوازم )    مبلغ کل هزینه
1    ساختمان ها    2%   
2    ماشین آلات و تجهیزات    4%   
3    تاسیسات    10%   
4    وسایط نقلیه    20%   
5    وسایل فنی و آزمایشگاهی    10%   
6    وسایل اداری و کارگاهی    20%   
جمع کل   


* طرح جانمایی :
در این صفحه فضای قابل دسترس را در مقیاس کوچک ترسیم و محل استقرار تولید ، فروش ، انبار ، اداری و ... را مشخص نمایید :
..........................................................................................................

7- برنامه بازاریابی
الف ) تحقیق و تحلیل بازار :
* مشتریان :
مشتریان شما چه کسانی هستند ؟ چرا بازار به محصولات شما نیاز دارد ؟ این بازار تا چه مدت به این محصولات نیاز دارد ؟ رابطه بین مصرف کننده و خریدار اصلی به چه صورتی است ؟ مشتریان شما چه ویژگیهایی ( سن ، جنس ، سبک زندگی مستقل و ... ) دارند ؟انواع مشتری :
-    تقلا کنندگان : معمولا نگران منافع محدود خود هستند ( با توجه به دارایی خود خرید می کنند )
-    سازندگان : به سودمندی و کاربردی بودنشان اهمیت می دهند
-    سخت کوشان : بدنبال کالاهای زیبا می گردند
-    منتقدان : انسانهای جا افتاده و محافظه کاری که به کالاهای داخلی اهمیت می دهند
-    واقع گرا : دارای ذائقه فرهیخته بوده و برای کالای سطح بالا پول می پردازند
-    وظیفه شناس : بدنبال دوام و کارکرد خوب کالا می باشند
-    کامیاب : کالایی را خریداری می کنند که خاص باشد ، تا کالای خود را به رخ دیگران بکشند
-    تجربه کنندگان : در تصمیم گیری سرکش و عجول بوده و به قصد تجربه خرج می کنند


* اندازه بازار :
اندازه بازار را مشخص کتید و نشان دهید برآورد بازار تا چه حد به عواملی از قبیل علاقمندی مشتریان به محصولات ، سطح درآمد آن ها و نحوه دسترسی شان به محصولات خود توجه کرده اید  ؟
..........................................................................................................

* تخمین سهم بازار و فروش :
برای محصول شما در بازار چه مقدار تقاضا وجود دارد ؟ از کدامیک از روشهای برآورد استفاده کرده اید ؟ از چه منابعی برای تعیین تقاضای بازار استفاده کرده اید ؟ روند تغییر تقاضا به چه صورت است ؟ عواملی را که ممکن است بر میزان تقاضای بازار تاثیر گذار باشد ، مشخص نمایید . میزان فروش خود را چقدر برآورد می کنید ؟
..........................................................................................................
* ارزیابی آینده بازار :
در آینده چه سهمی از بازار را بدست خواهید آورد ؟ بنگاه شما ، با توجه به تعداد مشتریان بالقوه ، واکنش رقبای موجود ، امکان ورود رقبای جدید ، الگوی هزینه ها و قیمت ها و روندهای گذشته و روندهای مورد انتظار آینده فن آوری های در حال شکل گیری ، میزان نوآوری بنگاه در عرصه های فناوری ، مدیریت ، بازار یابی و ... چه حجمی از محصولات را خواهد توانست در سالهای آتی بفروشد یا ارائه نماید ؟
..........................................................................................................

* رقابت ، حساسیت ها و تهدید ها :
رقبای بنگاه و کسب و کار شما چه کسانی هستند ؟ نقاط قوت و ضعف رقبای شما کدامند ؟ رقبایتان در چه سطحی هستند ؟ اگر فکر می کنید رقبایی وجود ندارند که شما می توانید بخشی از بازار آنها را تصاحب کنید , در مورد نحوه انجام این کار تو ضیح دهید .
..........................................................................................................

ب – راهبردهای بازاریابی :
* قیمت گذاری :
چگونه برای محصولات تولید شده خود ، قیمت تعیین خواهید کرد ؟ هنگام تعیین قیمت برای محصول خود چه مسائلی را در نظر می گیرید ؟ کدامیک از روشهای مدیریت قیمتها را بکار خواهید گرفت ؟ در مقابل تغییر قیمتها به چه صورت واکنش نشان می دهید ؟ عمده ترین عاملی که در قیمت گذاری محصولات شما تاثیر دارد ، چیست ؟
..........................................................................................................

* تبلیغات :
رسانه هایی را کهبرای آگهی و تبلیغات محصولات خود بکار می گیرید ، کدامند ؟ کانالهایی که بمنظور جذب مشتری بکار گرفته اید کدامند ؟ آیا برای تبلیغات محصول خود از متخصصین خارج از شرکت استفاده کرده اید ؟ در مورد تواناییها و شایستگی های آنها توضیح دهید .
..........................................................................................................

* شیوه فروش :
چه کسانی محصولا شما را خواهند فروخت ؟ چه روشهایی برای فروش محصولات خود بکار خواهید گرفت ؟ آموزش فروشنده ها را چگونه برنامه ریزی می کنید ؟ چه روشهایی را برای پرداخت به مشتریان پیشنهاد می کنید ؟ چگونه به شکایت مشتریان رسیدگی می کنید ؟
..........................................................................................................

* توزیع :
آیا زنجیره کامل توزیع متعلق به شماست یا عوامل واسطه ای دیگر ، عوامل توزیع را بکار میگیرند ؟ آیا کانالهای توزیع با تصویری که از شرکت و محصولات شما در جامعه وجود دارد سازگار است ؟ آیا بسته بندی محصولات شما برای کانالهای توزیعی که در نظر گرفتید ، مناسبند ؟ آیا کانالهای توزیع انتخابی شما از نظر هزینه مقرون به صرفه هستند ؟
..........................................................................................................

* خدمات پس از فروش و گارانتی :
چه خدماتی را پس از فروش محصول خود به مشتری ارائه خواهید کرد ؟ مهمترین ویژگی خدمات پس از فروش شما چیست ؟ نحوه اطلاع رسانی در مورد این خدمات چگونه است ؟ آیا ارائه کردن این خدمات برای شما مقرون به صرفه است ؟
..........................................................................................................


8- ساختار سازمانی :
* تیم مدیریت و منابع انسانی :
مدیر کلیدی شرکت چه کسی است ؟ در مورد سابقه او توضیح دهید .
..........................................................................................................

هیئت مدیره و گروه مشاوران شامل چه کسانی هستند ؟
..........................................................................................................

مشاوران حرفه ای شما چه کسی / کسانی هستند ؟ ( حقوقدان ، مالی و ... )
..........................................................................................................

کارکنان ، عنوان پست سازمانی ، تعداد نفرات و شرح وظایف آنها چیست ؟
ردیف    عنوان پست سازمانی    تعداد نفرات    شرح وظایف
           

* چارت سازمانی شرکت خود را با توجه به تقسیم فعالیت ، وظایف و کارها رسم نمایید .
..........................................................................................................9- برنامه زمانبندی و عملیات :
برای کلیه مراحل پیاده سازی طرح کسب و کار و عملیات و فعالیت هایی نظیر عملیات ساختمانی ، محوطه سازی ، انتقال فناوری ، خرید ماشین آلات و دستگاهها ، راه اندازی آزمایشی ، راه اندازی تجاری و تهیه مواد اولیه تا ساخت ، پیش بینی زمانی را انجام دهید.
ردیف    مراحل اجرای طرح کسب و کار    زود ترین زمان شروع    زود ترین زمان خاتمه    دیر ترین زمان شروع    دیر ترین زمان خاتمه    زمان شناوری
1    انجام مطالعات پیش از سرمایه گذاری و نوشتن طرح توجیهی                   
2    کسب مجوزهای لازم و اقدام جهت تامین منابع مالی لازم                   
3    تامین خدمات مهندسی                   
4    خرید زمین و آماده سازی                   
5    انتخاب و معرفی طرح                   
6    تجهیزات کارگاه                   
7    عملیات ساختمان و محوطه سازی                   
8    سفارش خرید ماشین آلات                   
9    تامین تاسیسات                   
10    نصب و راه اندازی ماشین آلات                   
11    استخدام و آموزش                   
12    بهره برداری آزمایشی                   
13    تولید آزمایشی                   
14    زمان لازم برای اخذ مجوز بهره برداری                   
15    تاخیر های پیش بینی نشده                   
10- بازاریابی و مدیریت خطر پذیری :
در این بخش مشخص کنید ، از وارد شدن در چه زمینه هایی باید پرهیز کنید ؟ با مشکلاتی مانند تغییرات در نرخ بهره ، بیکاری ، تغییرات فناوری ، تغییر سلیقه و عادات مشتریان و تغییر قوانین و مقررات چگونه برخورد می کنید ؟ با مشکلات مربوط به تولید ، کیفیت و خسارات احتمالی که تولید را متوقف می سازد و زمانهای ناشی از طولانی شدن زمان طراحی و توسعه محصول چگونه برخورد می کنید ؟ ( مانند بیمه نمودن تجهیزات و ... )
..........................................................................................................

11- برنامه مالی :
* برآورد سرمایه ثابت :
شرح    مبلغ
زمین   
محوطه سازی   
ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی   
تاسیسات   
وسایل حمل و نقل   
وسایل دفتری   
اقلام پیش بینی نشده ( 10 درصد اقلام بالا )   
جمع کل   * برآورد هزینه های قبل از بهره برداری :
شرح    مبلغ
هزینه های تهیه طرح ، مشاور ، اخذ مجوز ، حق ثبت ها ، قراردادهای بانکی و ...   
هزینه آموزش پرسنل ( 2% حقوق و دستمزد سالیانه )   
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی ( 15 روز هزینه های آب و برق و سوخت و مواد اولیه )   
جمع کل   
سرمایه ثابت = ( هزینه های سرمایه ای + هزینه های قبل از بهره برداری )


* برآورد سرمایه در گردش :
شرح    مبلغ
مواد اولیه و بسته بندی   
تنخواه گردان ( یک ماه هزینه حقوق و آب و برق و تلفن و سوخت و مواد اولیه و ... )   
موجودی کالا   
جمع کل   


* نحوه سرمایه گذاری :
شرح    سهم متقاضی    تسهیلات بانکی
    مبلغ    درصد    مبلغ    درصد
سرمایه ثابت         30        70
سرمایه در گردش        30        70
کل سرمایه گذاری        30        70
* برآورد هزینه استهلاک :
شرح    ارزش دارایی    درصد    هزینه استهلاک سالیانه
محوطه سازی        7%   
ساختمان        7 %   
ماشین آلات و تجهیزاتو وسایل آزمایشگاهی        10 %   
تاسیسات        10 %   
وسایل حمل و نقل        25 %   
وسایل دفتری        20 %   
جمع کل   

* هزینه تولید سالانه :
شرح    مبلغ
هزینه مواد اولیه و بسته بندی   
هزینه حقوق و دستمزد   
هزینه ( آب ، برق ، انرژی )   
هزینه تعمیرات و نگهداری   
هزینه پیش بینی نشده ( 5 % اقلام بالا )   
هزینه اداری و فروش ( 1 % اقلام بالا )   
هزینه تسهیلات مالی ( سود یکسال تسهیلات بانکی )   
هزینه بیمه کارخانه ( 2 در هزار سرمایه ثابت )   
هزینه استهلاک   
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 % هزینه های قبل از بهره برداری )    
جمع کل   
* برآورد قیمت تمام شده محصول :
قیمت تمام شده محصول = جمع هزینه های تولید سالیانه ÷ میزان تولید سالیانه
..........................................................................................................

* قیمت فروش محصول :
قیمت فروش محصول بر اساس متوسط قیمت کالاهای مشابه در بازار در نظر گرفته می شود .
..........................................................................................................

* محاسبه هزینه های ثابت و متغیر :
شرح هزینه    هزینه متغیر    هزینه ثابت    هزینه کل
    مقدار    درصد    مقدار    درصد   
مواد اولیه و بسته بندی        100        0   
حقوق و دستمزد        35        65   
هزینه انرژی ( آب ، برق ، سوخت )        80        20   
تعمیرات و نگهداری        80        20   
پیش بینی نشده        85        15   
اداری و فروش        100        0   
هزینه تسهیلات مالی        0        100   
بیمه کارخانه        0        100   
هزینه استهلاک        0        100   
استهلاک قبل از بهره برداری        0        100   
جمع کل                   * فروش کل :
فروش کل = میزان تولید سالیانه × قیمت فروش محصول =
..........................................................................................................

* تعیین نقطه سر به سر :
تولید در نقطه سر به سر = جمع هزینه های ثابت ÷ ( قیمت فروش – هزینه متغیر هر واحد تولید ) =
..........................................................................................................

* تعیین مبلغ فروش در نقطه سر به سر :
مبلغ فروش در نقطه سر به سر = جمع هزینه های ثابت ÷ ( فروش کل – جمع هزینه متغیر ) =
توضیح اینکه این نسبت هر چه کوچکتر از عدد یک باشد بهتر است و نشان دهنده درصد عملکرد نسبت به ظرفیت تولید در نقطه سر به سر است .
..........................................................................................................

* سود و زیان ویژه :
سود و زیان ویژه = فروش کل – جمع هزینه های تولید =
..........................................................................................................

* ارزش افزوده خالص و ناخالص :
ارزش افزوده ناخالص = فروش کل – ( مواد اولیه و بسته بندی + انرژی + هزینه تعمیرات و نگهداری ) =
..........................................................................................................
ارزش افزوده خالص = ارزش افزوده ناخالص – استهلاک – استهلاک قبل از بهره برداری =
..........................................................................................................

* بازده فروش :
نسبت سود ویژه به فروش ( بازده فروش ) = سود ویژه ÷ فروش کل =
..........................................................................................................
* بازده کل دارایی :
نسبت سود ویژه به کل دارایی ( بازده دارایی ) = سود ویژه ÷ کل دارایی ها =
..........................................................................................................

* سرمایه ثابت سرانه :
سرمایه ثابت سرانه = سرمایه ثابت ÷ تعداد پرسنل =
..........................................................................................................

* سرانه کل سرمایه گذاری :
سرانه کل سرمایه گذاری = کل سرمایه گذاری ÷ تعداد پرسنل =
..........................................................................................................

* نرخ بازدهی سرمایه :
نرخ بازدهی سرمایه = ( هزینه تسهیلات مالی + سود و زیان ویژه ) ÷ کل سرمایه گذاری =
..........................................................................................................

* دوره برگشت سرمایه :
دوره برگشت سرمایه = کل سرمایه گذاری ÷ جریان نقدی ورودی سالانه =
..........................................................................................................


12- برنامه طرح و توسعه :
آیا تحقیقات قبل از تولید و توزیع محصول را انجام داده اید ؟ برای توسعه محصول در آینده چه برنامه هایی دارید ؟ چه جانشین ها و مکمل هایی برای محصولات خود در نظر گرفته اید ؟ سهم برنامه های طرح و توسعه در فعالیتهای شرکت شما چقدر است ؟ و آیا در این زمینه سرمایه گذاری خاصی انجام داده اید ؟ روش خود را برای دریافت بازخورد از مشتریان شرح دهید . روش خود را برای خود ارزیابی سازمانی و انجام بهبودهای جهشی و بهبود مستمر شرح دهید .
..........................................................................................................

13- پیشنهادها :
در این بخش پیشنهادات موجود در زمینه سرما

 • Lorena

  Lorena

  • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۱۴:۰۷:۱۰

  I have to tell you… I went to the store and had to turn on my windshield wipers to keep the snow from accluumating on my windshield. I was not amused!I have been blessed by adoption too. I cannot imagine life without my wonderful daughter. (And my two waiting in Haiti)

 • Crissy

  Crissy

  • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۱۶:۴۲:۰۱

  Ach, wie schön! Danke für den Link, liebe BÃeIierli¼bhaberin.cngrhd Noll finde ich großartig und bin gespannt, ob die Dame noch an einem Buch schreibt.

 • Marlie

  Marlie

  • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۱۸:۳۸:۳۹

  You saved me a lot of halsse just now.

 • Lorin

  Lorin

  • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۱۹:۵۶:۳۱

  That is some inspirational stuff. By no indicates knew that opinions could be this varied. Thanks for all the enthusiasm to provide such useful info here.VA:F [1l.117_1169]p.ease wait...

 • Dayanara

  Dayanara

  • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۲۰:۱۰:۰۹

  Yo pienso que la única ventaja que puede tener es la que comenta Duque en el último comentario, que google valore mejor contenido en google sites que en otro lado, si no, creo que lo mejor en todo caso es crear blogs temáticos de acorde a nuestras nesi.idadecsLues.


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!