کبوتر

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه
برای تماشای تصاویر بیشتر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

تبلیغات

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۰ دیدگاه
این جا محل تبلیغ شماست .ماهیانه تنها با 2000 تومان در دنیا دیده شوید[email protected] ایمیل دهید.

بزغاله

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

گاو

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

مرغ بریان

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۰ دیدگاه

عکس اردک

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۲ دیدگاه

مرغ عریان

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

آب مورد استفاده برای واکسن

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۰ دیدگاه
آب مورد استفاده برای واکسن باید1تمیز/تازه/عاری از مواد آلی معلق و باکتری های گوناگون باشد 2 PH آب 5/5 تا7/5 باشد3 میزان فلزات موجود در آب کم باشد4 آب باید عاری از کلر و هر نوع ماده ضد عفونی کننده باشد.

احتیاجات سدیم/کلر/پتاسیم/گوگرد//برای گاو

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه
به طور کلی گاو های شیرده در حدود 0/46%ماده خشک مصرفی روزانه به نمک نیاز دارندو در گاو های خشک و تلیسه این مقدار به 0/25%کاهش پیدا میکند.برای احتیاجات نگهداری در گاو های شیری حدود 0/5%ماده خشک مصرفی جیره پتاسیم در نظر گرفته میشود و برای برآورد نیاز شیر دهی 0/8%ماده خشک مصرفی پتاسیم در نظر میگیریم...

آنالیز تغذیه

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه
آنالیز تغذیه نام قند خاکستر پروتئین نشاسته چربی ndf جو 2/5% 2/6% 12/5% 57% 2/5% 22% گندم 4% 2% 13% 67% 2% 12% کنجاله سویا 11% 6/5% 55% 5% 2/5% 13% پودرماهی 0/1% 12/4% 73% 0% 11% 3/5% ذرت 2% 1/5% 9/6% 68% 4/4% 14/5% پودر استخوان 0% 30% 54% 0% 13/5...

تصاویر بقلمون

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

نک چینی مرغ

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه
نک چینی بریدن قسمتی از نک طیور است.در گله هایی که در مکان های بسته و محدود نگهداری میشوند طیور پر یک دیگر را میکنند. و یا دبا نک ئزدن به مخرج و نیز جنگیدن رفتار کانی بالیسم یا همدیگر خواری را نشان میدهند.همدیگر خواری در گله ایجاد مشکل میکند.زیرا طیور مبتلا به این عمل ادامه میدهد/و این عادت بد به...

فاصله مجاز واحد پرورش

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه
فاصله مجاز بر حسب متر نوع پرورش حریم جاده اصلی و اتوبان حریم راه آهن صنایع بزرگ محدوده شهر بیش از پانصد هزار نفر روستا بیش از صد خانوار گاوداری شیری پروار بدی گوساله مرغداری گوشتی و تخم گذار واحد پرورش گله مادر جوجه گوشتی وتخم گذار 150 200 1000 2000 500 200 200 1000 2000 مادر 200 200 2000 2000 1...

لاری اصل

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

واکسن به روش اسپری در جوجه

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه
* از سلامت گله مطمئن شوید * جوجه ها را در یک منطقه جمع کنید * جعبه ها را در کنار هم قرار دهید * دستگاه های تهویه/گرمایش و لامپ ها را خاموش کنیدودریچه ها را ببندید * از فاصله 30 سانتیمتری بالای سر جوجه ها اسپری را انجام دهید * دو مرتبه اسپری را انجام دهید * بعد از اسپری دستگاه های تهویه و گرمایش ...